Předvádění textilních řemesel a dílničky

Chcete oživit trhy? Městské slavnosti či jinou akci, kterou pořádáte? Nabízíme předvádění starých textilních řemesel a k tomu i dílničku, kde si mohou návštěvníci nejen řemeslo vyzkoušet, ale i sami něco vyrobit a výrobek odnést domů na památku.
Ke každému nabízenému řemeslu navíc zajišťujeme pro ty zvídavé i odbornější výklad daného tématu.
Samozřejmostí je předvádění starých řemesel v kostýmu.


Nabídka:

Tkaní na karetkách

Textilní technika známá již od pravěku a využívaná do novověku. Karetkování je tkaní na destičkách, díky kterému vznikají tkanice, pásky, lemovky.
Řemeslo obsahuje ukázku tkaní na karetkách a ukázky již hotových výrobků různých vzorů. Možné nakombinovat se spřádáním vlny na vřetenu.

Předení

Dávno před kolovrátkem, který jistě znají všichni hlavně z pohádek, se musela příze vyrábět jinak. Jako první fungovalo tzv. vřeteno, jehož pomocí se spřádaly první nitky. Bylo to ale velmi zdlouhavé. A tak ho časem ( u nás zhruba ve 12. století, v Asii již v 5. století) vystřídalo spřádací kolo, které celou výrobu značně urychlilo. V 16. století pak přichází známý kolovrátek.
Řemeslo obsahuje narozdíl od kolovrátku ne tak všeobecně známé spřádací kolo a ukázku práce na něm. K tomu i ukázku vřetena. Součástí stánku je vystavení již hotové vlněné příze a dalších drobností na dotvoření atmosféry.

Tkaní na vertikálním stavu

Stavů je několik druhů a jeden z těch nejjednodušších je právě stav vertikální. Používán je od pravěku v podstatě v různých obměnách dodnes.
Řemeslo obsahuje vertikální tkalcovský stav a ukázku práce na něm. K dotvoření atmosféry slouží různé drobnosti jako například klubka vlny.


Přírodní barvení

Naši předkové se oblékaly do barevného oblečení, ačkoliv neměli chemická barviva jako my dnes. A čím barvili? Různými rostlinami. Při předvádění tohoto řemesla budeme barvit vlněnou přízi přírodními barvivy a pro představu na stáku budou různá tenkrát používaná barviva, jak se získávala a z čeho, jak která barva byla cenná.
A než se přadeno vlny nabarví, můžete se odívat i na to, jak se taková vlněnápříze vlastně získávala.

Řemeslo obsahuje nejen barvířskou dílničku, ale také spřádání na vřetenu, čili návštěvníci se nebudou nudit.

Je ovšem potřeba počítat s ohništěm a že nelze toto řemeslo provozovat v zimním období, kdy mrzne.


Dílnička pro děti i dospělé

(tkaní na karetkách, tkaní na hřebínkovém stávku, přdení na vřeténku)

Pokud chcete, aby si návštěvníci mohli něco z našich ukázek i odnést, nabízíme tyto dílničky dle výběru. Podle nálady si děti i dospělí mohou vyzkoušet  te textilní řemeslo a na památku si odnést vlastnoručně vyrobenou památku - náramek, kousek upředené nitky. Pokud budete mít o naši řemeslnou dílnu zájem, neváhejte nás kontaktovat na mailu:
ariadne.kordella@gmail.com

Podoba předváděného řemesla je závislá především na poptávce.


Další řemesla, která dokážeme zajistit:

Brašnář

Švec

Svíčkař

Kuchyň a výroba placekMáte dotazy? Chcete si nás objednat?