Ariadne – osud utkaný nití

25.11.2016

Ariadne byla dcerou krétského krále Minoa a jeho ženy Pásifaé.
Jednou když se konaly hry v Athénach, účastnil se jich i Minoův syn Androgéos a hry vyhrál. Athénského krále to natolik rozlítilo, že nechal Androgéa zabít. Minos vytáhl s armádou syna pomstít a po svém vítězství uvalil na Athény krutou daň - každý rok museli posílat sedm mladíku a sedm panen. Ty pak potkal krutý osud v útrobách labyrintu pod krétským palácem, který nechal vystavět Minos pro minotaura - zrůdu s býčí hlavou a lidským tělem, zrozeného ze spojení královny Pásifaé s posvátným bílým býkem.
Při athénském losování mladých, co budou posláni čelit hroznému osudu na Krétě, byl vybrán i princ Théseus. Když připlul s lodí na Krétu a Ariadne ho uviděla, okamžitě se do něj zamilovala. Tajně mu dala klubko nití. To hrdina při cestě do srdce labyrintu rozmotával. Uprostřed se utkal s Minotaurem a zabil ho a díky niti od Ariadne se bezpečně vrátil z labyrintu zase ven.
Théseus slíbil, že si Ariadnu vezme za manželku a vypluli společně se zachráněnými chlapci a dívkami směrem k Athénám. Podle Homerské tradice měla však Ariadna sen, kde si ji vyžádal bůh Dionýsos a přikázal ji zůstat na ostrově Naxos. Bůh si tam pro ní přišel a pojal si ji za svou ženu. Verze od Hesioda praví, že se ji chtěl Théseus zbavit a opustil ji spící na ostrově. Tak bloudila sama a opuštěná dokud se ji nezželeko Afrodítě, která za ní přivedla Dionýsa.
V každém případě Ariadne přivedl Dionýsos na Olypmp kde ji byla dána nesmrtelnost a její příběh patří do dnes k nejznámnějším antickým mýtům.