Druhy přírodních materiálů

27.11.2016

Druhy přírodních materiálů, které se využívali od pravěku do dnes - pro některé z vás to je už naprosto samozřejmá znalost, pro jiné jen okrajové téma, o kterém vědí jen základní věci. Snad si zde najdou něco obě dvě skupiny. Navíc přeci jen si nedovolím zabíhat příliš do detailů - věřím, že někteří by to docenili, ale spousta jiných by pravděpodobně při čtení usnula. A to bych nerada. Pro ty, kteří naopak chtějí jen suchá data nebo si chtějí z článku odnést pro něj zajímavé informace, na závěr poskytnu stručné výpisky.

Ale k tématu: Jak je základní dělení přírodního materiálu či ještě lépe textilní suroviny? To nejzákladnější dělení je dle původu - živočišného a rostlinného.
Nejstarší suroviny, které jsou archeologicky dochované (o možnosti dochování textilií do naší doby, jaké informace z nich lze vyčíst apod. třeba někdy příště, pokud bude zájem), jsou rostlinného původu. Není divu, protože právě rostliny byly nejsnadněji sehnatelnou surovinou.

A zde základní rostlinné suroviny:

  • Len - používal se ve střední Evropě již od neolitu. Jeho barvitelnost byla o něco horší, ale jako rostlina se využíval i pro získání oleje.
  • Konopí
  • Kopřiva
  • Líčí a různé druhy travin - používaní již od paleolitu (moravský pavlovién). V té době se již rostlinná vlákna používala, nicméně většinou šlo o košíkaření, výrobu rohoží a síťování. Tyto předměty pak sloužily a úschovu potravin, při lovu či jako součásti oděvů.
  • Bavlna - tropická či subtropická rostlina. Již z toho je asi každému jasné, že v našem prostředí střední Evropy to nebyla rostlina, která by se tu běžně nebo aspoň v nějakém množství vyskytovala. Vlákna jako taková se získávají ze semen, respektive z jejich chmýří. Pro naše území je bavlna doložena až v období vrcholného středověku.
  • Vlna - nejen z ovcí, ale i z koz či dokonce velbloudů. Spolu se zvířecí srstí se z této suroviny nemusela vyrábět tkaná textilie, ale například plstěná. Nejvíce se uchytila především na severu, protože byla schopná dostatečně zachovat teplo. Textil z rostlinných vláken se objevují, nicméně navrch má oděv z kožešin. Její výhodou navíc je lepší udržení barvy, na rozdíl třeba od lnu.
  • Zvířecí srst a chlupy
  • Lidské vlasy
  • Hedvábí - dnes už asi každý zná bource morušového, jehož housenky se na výrobu této suroviny používaly. Takováto textilie je nejpevnější ze všech uvedených. V našem prostředí se vyskytuje až jako importovaná (není místní výroby, ale dovezená) tkanina v době římské.
Surovina pro výrobu textilií živočišného původu se objevuje až mnohem nepozději. V Evropě je to až v době bronzové, dříve se využívala v Asii. Jako první se objevují především kombinace s rostlinnými vlákny. Tyto kombinace jsou v Evropě doložené od neolitu. Mezi tato vlákna patří:Jak jsem již uvedla, vše stojí především na archeologických pramenech, ale o tom, jak se textilie dochovávají, už zde mluvit nebudu, třeba někdy příště. A třeba někdy příště i o tom, co se kde a jak dochovalo, jaké jsou nejstarší dochované doklady textilií a odkud pochází. Mluvit se dá i o tom, v jakém období se jaká technika a kde používala a odkud máme doklady, ale to bych tento článek asi nikdy nemohla ukončit.
Zde slíbené stručné výpisky:
Přírodní vlákna dělíme na:- Rostlinná (nejstarší, doklady již od paleolitu)o Len (od neolitu)o Líčí (od paleolitu)o Různé trávy (od paleolitu)o Konopío Kopřivyo Bavlna (subtropiské a tropické pásmo, u nás od vrcholného středověku)- Živočišná vlákna (nejdříve v kombinaci, až později samostatně)o Vlna (nejvíce na severu, samostatně až od doby bronzové, dříve jen v kombinaci)o Srsto Lidské vlasyo Hedvábí (u nás až jako import v době římské)