Techniky pro 14. a 15. století dle dochovaných nálezů

01.12.2018

Trochu jsme pátrali anarazili na techniky pro 14. a hlavně 15. století. Jsou jednobarevné, ale zato tvoří krásnou strukturu. V tomto článku se budu věnovat dvěma konkrétním.

První technikou, která je doložená pro 14. století, je technika na obrázku níže. Nález nebyl v takovém stavu, aby bylo možné určit, její účel - možné jsou podvazky, popruh, či opasek. Nález je v tuto chvíli v Londýnském muzeu (No 450). Šíře nálezu byla 8,5 mm.

Opasek tkaný technikou dle nálezu pro 14. století a osazený bronzovým kováním


Druhá technika je opět dle nálezu z Londýnského muzea (No 423). Ten na sobě měl bronzové nákončí, šlo tedy nejpravděpodobněji o opasek či podvazky. Datování je první polovina 15. století. Tato technika dělá krásně jemnou strukturu. Na obrázku níže.