Dobové vzory karetek - část I.

18.12.2016

Vzorů karetkových pásů je opravdu nepřeberné množství. Když si dáte nějaké vyhledat, nestačíte se divit. Aby taky ne, vzor si v podstatě může vymyslet každý, kdo alespoň v základu pochopil, jak tento způsob tkaní funguje. Fakt, že záleží i na tvaru destiček (a především tedy množtví otvorů v nich), pak umožňuje další hromadu možných kombinací. Které vzory ale pak jsou historicky autentické a které ne? Odpověď na tuto otázku je všechno jen ne jednoduchá. Dochování organických materiálů, mezi které textilie patří, totiž vyžaduje speciální podmínky, které například na našem území nenastávají příliš často. Pro účely zachování vzorů je nejideálnější vlhké prostředí se zamezením přístupu vzduchu (rašeliniště, nákolní osady), extrémně suché prostředí se zamezením přístupu vzduchu (pouště), permafrost - trvale zmrzlá půda). Otisky na keramice či zbytky dochované díky korozi také poskytnou jistá data, ale o vzoru nám toho většinou mnoho neřeknou.

K dochování vzorů tedy dojít může a níže vám jich pár představíme. A časem budou přibývat další.

Následující vzory se dochovaly na nalezišti Birka v dnešním Švédsku. Od 8. do 10. století (vikingské období) zde bylo významné obchodní centrum mající kontakty i s orientem. Díky tomu, že centrum bylo u moře, konkrétně Baltského (aby taky ne, když důležitou roli zde hrál přístav), organických zbytků se zde dochovalo velké množství.

Birka, vzor z 9.-10. století. Původní originál byl brokátový.
Birka, vzor z 9.-10. století. Původní originál byl brokátový.
Birka, variace vzoru propletence a dračích hlav. Opět 9.-10. století.
Birka, variace vzoru propletence a dračích hlav. Opět 9.-10. století.
Nálezy se dochovaly tentokrát nejen v Birce, ale i v Dánsku. 10. století
Nálezy se dochovaly tentokrát nejen v Birce, ale i v Dánsku. 10. století
Birka, vzor z 9.-10. století.
Birka, vzor z 9.-10. století.
Nález Birka, 9.-10. století, původní vzor byl brokátový.
Nález Birka, 9.-10. století, původní vzor byl brokátový.
V dalších článcích představíme další vzory dle dochovaných archeologických nálezů. Nicméně pravdou je, že spousta vzorů se dochovat nemusela a nemáme o nich žádný záznam. A vzhledem k tomu, že lidská tvořivost nezná mezí, jistě se tehdejší lidé neomezovali jen na těch pár vzorů. Jen některé byly častější a některé méně, některé se více líbily a některé méně. A pravdou také je, že z toho, co se dochovalo, nedokážeme ani sami odvodit, které ty vzory doopravdy oblíbené a časté byly.