Ariadnina nit a Damoklův meč – původ dodnes používaných rčení

27.11.2016

Řecká antická civilizace a částečně zprostředkovaně i přes Římskou republiku a císařství, je bezpochyby jeden z hlavních pilířů naší současné kultury. Ovlivnila v průběhu dějin naši architekturu, filosofii i politologii. Její pozůstatky potkáváme na každém kroku a to včetně sousloví, která se vžila do běžného používání a můžeme se s nimi setkat i teď, ačkoliv jsou ovlivněná tisíce let starými mýty - a jim se bude věnovat tento článek.

Ariadnina nit
Sousloví znamená najít něco, čeho se člověk chytí ve velmi složité a zamotané situaci a pomůže mu to najít cestu ven.
V mýtu o Théseovi a Minotaurovi, hrdinovi dá dcera krétského krále, Ariadna, sebou do labyrintu kubko nití. On cestou nitě odmotává a díky tomu najde potom cestu zpátky.Damoklův meč
Spojení se používá v situaci, kdy se někdo dostane do situace, kdy mu hrozí nebezpečí a věci se nemusí vyvinout dobře.
Dionýsos I., která vládl v Syrakůsách měl všechno co si jen mohl přát, žil však v neustálém strachu, že se mu někdo pokusí trůn vzít a že by mohlo dojít k převratu, protože politická situace byla značně nestabilní. Neustále tedy byl obklopen strážemi a bál se vycházet z paláce. Jeho dvořan Damokles však obdivoval jeho život a tvrdil, že se nemůže mít nikdo lépe než vládce. Dionýsos ho tedy nechal zakusit jaký jeho život opravdu je. Nechal Damokla užívat si luxusu, který palác nabízel, ale jednou při hostině, nechal Damoklovi téměř na hlavu spustit meč. Damokles se zalekl a rázem si byl vědom hrozby daleko víc než přepychu co se mu nabízelo všude kolem.Jablko sváru
Je bráno jako příčina sporů.
Na svatbu bohyně Thetis se smrtelníkem byli sezváni bohové až na Eris - Svár. Bohyně se tedy rozhodla pomstít, utrhla ze zahrad Hesperidek zlaté jablko, opatřila ho nápisem: Té nejkránější a poslala ho, aby se zakutálelo mezi Heru, Athénu a Afrodítu. Ty se začaly hádat až požádali Parida aby je rozsoudil. Ten dal jablko Afrodítě, která mu za jeho rozhodnutí slíbila nejkrásnější ženu světa. Paris na její podnět unesl spartskou královnu Helenu a rozpoutal tak Trojskou válku, trvající deset let, do níž se postupně na zapojilo mnoho bohů, včetně zhrzené Héry a Athény.

Achillova pata
Označení pro slabé místo nebo dokonce jedinou slabinu.
Achilles by nejslavnější hrdina Trojské války. Jeho matka bohyně Thetis namáčela novorozeného syna do řeky Styx, aby se stal nezranitelný. Jediné místo, které zázračnou vodou zůstalo nedotčené byla pata, za kterou ho matka držela. Při bojích o Troju prý sám bůh Apollon nasměroval šíp trojského prince, aby hrdinu zasáhl do jediného zranitelného místa a způsobil mu tak smrt.

Trojský kůň
Způsob jak se lstí dostat na místo, kam by se jinak nedalo proniknout a škodit tam.
Další rčení spojené s Trojskou válkou, tentokrát však s jejím koncem. Řekové se marně snažili deset let dostat pře hradby Troje, které však byly neproniknutelné. Hrdina Odyseus tedy vymyslel lest. Řekové předstírali, že odjíždějí už zmožení bojem a morem, který na ně seslal bůh Apollon. Jediné co po sobě zanechali, byl velký dřevěný kůň, o kterém tvrdili, že je dar bohům a městu, aby byli bohové usmířeni oni se mohli vrátit bezpečně domů. Trojané souhlasili, že koně vezmou do chrámu. Přivezli si ho tedy přes hradby a začali oslavovat konec vleklé války. V noci však z koně vyskákali řečtí hrdinové, kteří byly celou dobu schovaní uvnitř koně a opilé nic netušící Trojany pozabíjeli.

Danajský dar
Dar, který přináší škodu a zkázu a ne užitek
Když Řekové přivezli trojského koně jako dar, tak Trojský věštec Laookon volal: "Bojím se Danajců přinášejících dary!" A byl proti tomu, aby koně brali dovnitř. Z moře se však vynořili dva hadi a věštce stáhli do moře a umlčeli ho navždy.
Jako Danajce označovali Trojané Řeky.